30 دی 1398

دیدار از شهرستانهای تحت پوشش

اعضای هیات رئیسه از شهرستانهای تحت پوشش بازدید خواهند داشت. 

مطالعه بیشتر...
1400
02 آبان 1400

افتتاح باشگاه مرکزی کیوکوشین کنپوکای استان فارس

به دلیل ویروس کرونا پس از 18 ماه تعطیلی باشگاههای کنپوکای در استان فارس، بالاخره در تاریخ 2 آبان ماه باشگاه مرکزی کیوکوشین کنپوکای استان فارس در چهار ره باغ تخت افتتاح می گردد. 

مطالعه بیشتر...