تبریک روز جهانی مربی توسط نماینده کیوکوشین کنپوکای استان فارس

اخبار بازدید: 157

یک مربی با روح، روان و جسم انسانها برخورد دارد و اوست که در راستای ارتقای مقام معنوی و مادی شاگردان تلاش می کند. لذا با توجه به چنین جایگاه والایی، هرگونه لغزش و یا ارتقا در سطوح اخلاق مربیگری می تواند اثرات سنگین منفی یا مثبتی بر فرد و جامعه داشته باشد. خوشحالم که در جامعه سفیدپوشان کاراته، با مربیان دلسوز، باتجربه و اهل فن و علم همراه هستم و امیدوارم روز به روز جامعه مملو از وجود جوانمردان پاکی چون شما عزیزان گردد. 

برخود میدانم تا روز جهانی مربی را بر تک تک شما تبریک بگویم و آرزوی صحت و سلامتی و عمر با عزت برای خود و شما داشته باشم.

اوس

محمد میلاد فروردین

نماینده کیوکوشین کنپوکای استان فارس

چاپ