اخذ دان 6 سازمان جهانی کنپوکای توسط شیهان فروردین

اخبار بازدید: 101

با تائید کانچو گوردیو ریاست سازمان جهانی کنپوکای کان، شیهان محمد میلاد فروردین در سوم مارچ 2021 به دان 6 این سازمان نائل گردیدند. 

شایان ذکر است که بیش از 5 نفر از اعضای سبک کیوکوشین کنپوکای کان کاراته ایران با پیشنهاد هانشی غلامرضا کاتبی ریاست سبک در ایران به دان 6 جهانی نائل شدند.

چاپ