ثبت دوجوی فارس در سازمان جهانی کنپو کای

به اطلاع می رساند، در پنج مارس 2021 دوجوی فارس رسما در سایت سازمان جهانی کیوکوشین کنپوکای به ثبت رسید. این دستاورد را به اعضای سبک تبریک می گوییم


چاپ