ثبت دوجوی فارس در سازمان جهانی کنپو کای

اخبار بازدید: 95

به اطلاع می رساند، در پنج مارس 2021 دوجوی فارس رسما در سایت سازمان جهانی کیوکوشین کنپوکای به ثبت رسید. این دستاورد را به اعضای سبک تبریک می گوییم

چاپ