انتصاب استاد مسعود پایمرد به عنوان عضو هیئت رئیسه استان و نماینده شهرستان جهرم

طی حکمی از طرف شیهان محمد میلاد فروردین، استاد مسعود پایمرد دارای دان 6 کاراته و از اساتید فنی و خوش نام کاراته استان فارس به سمت عضویت در هیئت رئیسه سبک کیوکوشین کنپوکای استان فارس و نماینده شهرستان جهرم منصوب شدند. ضمن آرزوی موفقیت برای شیهان پایمرد توفیق روز افزون ایشان در مراحل مختلف ورزشی و زندگی را خواستاریم.

 


چاپ