اعضای هیئت رئیسه

دسته بندی نشده بازدید: 753

 • محمدمیلاد فروردین

  محمدمیلاد فروردین

  رئیس سبک کیوکوشین کنپو کای استان
  • سیدخلیل حسینی ابنوی

   سیدخلیل حسینی ابنوی

   عضو کمیته فنی
  • میثم قاسمی

   میثم قاسمی

   عضو کمیته فنی

 • آرمان شعبانی

  آرمان شعبانی

  کمیته نمایندگان و شهرستان ها
 • وحید خسرو زاده

  وحید خسرو زاده

  کمیته مسابقات

چاپ